Adatvédelem

A weboldal tartalmának felhasználása csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges.
A honlapunkon látható vendégszövegeket és képeket a forrásként feltüntetett partnerektől jelenítjük meg.
A hírlevélre feliratkozás, érdeklődések és foglalások során birtokunkba került személyes adatokat bizalmasan kezeljük és más cég/személy részére semmilyen felhasználás céljából nem adjuk ki. 2009.06.01-tõl megváltozott reklámtörvény szerint eljárva az Ön adatait eltároljuk, amennyiben elfogadja tőlünk az elektronikus hírlevelünket (“Hétrevaló“). (név, e-mail cím)
“6. § (1) Ha külön törvény eltérõen nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje elõzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
(2) Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehetõ, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét és lakcímét, illetve – amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhetõ – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történõ kifejezését.”
2013 ajanlom-budapest.hu Minden jog fenntartva.

Hétrevaló
A művelt ember járatja a Hétrevalót!

Rovatok