Képeslapok az Aranykorból

Légy üdvözölve, Vándor! Egy gyűjtő – időutazó – honlapjára tévedtél. Képes levelezőlapokat gyűjtök: az „aranykor” – 1898-1918 – művészlapjait, különös tekintettel a szecesszióra (art-nouveau, jugendstil, liberty, stb.), figyelemmel a korszak valamennyi jelentős illusztrátorára.

Képeslap-blogot ajánlunk, rengeteg a böngészni való, gyönyörű kép! Itt találod: ANZIX ART képeslapok az Aranykorból

“Egy ideje kiemelten érdekelnek a hivatkozott időszak művészi értéket képviselő magyar reklámlapjai is. Ritkán esik szó róla, de az idő tájt Magyarország igazi nagyhatalomnak számított, a művészi képeslapok területén. Ezt távolról sem a „köteles” honfiúi elfogultság, hanem a külföldi szakirodalom figyelése mondatja velem. Külföldi, hangsúlyozom, mert a hazai csaknem teljességgel hiányzik. Jelentős eredményeket tudunk felmutatni a képeslap-gyűjtés számos területéről, de a magyar képeslap-illusztrátorok tevékenysége mindmáig feldolgozatlan. (Ez alól – külföldi szakíróknak köszönhetően – Divéky József Wiener Werkstätte-hez fűződő munkássága kivételt képez!) Feldolgozottság alatt pedig azt a szintet értem, amit az olasz  “szakma” valósított meg,  saját művészeik  vonatkozásában…”

Máté Ilona: Kutyás-hölgy [anzix-art.hu]

Máté Ilona: Kutyás-hölgy      [anzix-art.hu]

“Szándékaim szerint, ez a webhely népszerűsíteni hivatott a művészlapok gyűjtésének nemes szenvedélyét, és – valamilyen módon – hozzájárulni a hazai szakirodalom fejlődéséhez.

Az itt reprodukált képeslapok válogatást képeznek a saját gyűjteményemből, és egy korábbi – a korszakra jellemző összeállítás létrehozására irányuló – törekvésemet tükrözik.

Időről-időre be fogok számolni a gyűjtőmunka során megélt szellemi kalandozásokról, valamint gyűjteményem újdonságairól. A műfaj iránt érdeklődőknek, tehát, mindenképpen javasolt visszatérni.”

Megosztandó gondolatok
Hétrevaló
A művelt ember járatja a Hétrevalót!

Rovatok