Sör-virsli, történelem

Krúdy, Kossuth, sör, virsli, majális - Emőci majd egy évtizeddel ezelőtti írását loptuk a Magyar Hírlapból

Majális Ajánlom Budapest

Dr Kovács Emőke: Május elseje – sörrel és virslivel

A pártállami időszak híres volt arról, hogy a diktatórikus és paternalista hatalom beleszólt a privát szférába is. És kreált egy olyan ünnepet, amikor – a “panem et circenses” jegyében – sör és virsli illata, humor, móka, kacagás, önfeledt boldogság töltötte be a legvidámabb barakkban élő emberek lelkét. A központi ünnepségek a Felvonulási téren zajlottak, piros brokátok között, az “etetés-itatás” már a városligeti majálisban.
Amikor Kossuth Lajos fia, Kossuth Ferenc végigsétált az Andrássy úton 1905. május 1-jén, igencsak elkerekedett a szeme: háromezer munkásnő egyforma piros zubbonyban és fekete szoknyában vonult, egészen a városligeti kisvendéglőkig. Szlogenjük – optimista módon – így hangzott: “Szebb majd a jövő!” Magyarországon ebben az időszakban jelent meg a szocializmus eszméje, olyan emberbarát, segítő szándékú elvekkel, mint az elesettek támogatása, a 8 órás munkaidő bevezetése, az általános szavazati jog bevezetése. Ekkoriban május 1-je még nem számított piros betűs ünnepnek, a békebeli Magyarországon felfoghatatlannak vélték. Jól példázza ezt Krúdy Gyula megjegyzése is: “Kossuth Ferenc, a nemzet vezére végignézte a munkásnők felvonulását, de neki más nézetei voltak a jövendőre nézve…”
Május elsejéből kirakatünnepet a kommunista totális rendszer “csinált”, kétnaposra nyújtva azt. És beletöltve mindent, ami a rendszer külcsínyéhez és a politikai kurzushoz tartozott. Túlzó és ostoba módon, sztálini mintára. Nemhiába lett később minden szatíra elkerülhetetlen alapeleme a május 1-jei ünnepség.
Kisgyerekként a panellakás ablakából néztem, városunk cukorgyárának dolgozói miképp vonultak tábláikkal a város határában lévő parkba, ahol a szovjet emlékmű és néhány kibelezett tank állt. Nem értettem, hogyan lehet egy ilyen orgonaillatú napon indulókat és számomra felfoghatatlan frázisokat zengeni. Később, felnőtt fejjel rádöbbentem, mi is volt ez az egész május eleji felhajtás. És arra is rájöttem, hogy ez az ünnep se az volt, aminek 1948-tól 1989-ig tartották.
A rendszerváltás után is pirosbetűsként hagyták meg. Ma már minden párt ünnepli. Van, amelyik a pihenésre vágyó embereknek próbál gesztust tenni, és akad olyan is, aki egyszerűen kóbor szavazólelkeket gyűjt. Május elseje Magyarországon többszörösen is skizoid ünnep. Elég azokra a meggazdagodott, majálist szervező milliomosokra, milliárdosokra gondolni, akik elhagyták szegény gondolkodó Marxot, és zsebre vágták a Tőkét. És “Éljen május elseje” helyett ma már azt éneklik: “Pénz hajtja a Föld kerekét…”
Magyar Hírlap, 2008. ápr. 14.

Megosztandó gondolatok
Hétrevaló
A művelt ember járatja a Hétrevalót!

Rovatok