Csodálatos rendszer

A Ludwig Múzeum Tolvaly Ernő retrospektív kiállítását ajánljuk. Ha november 30-ig belefér, új megvilágításba helyezve láthatjuk az életművet.

Tolvaly a magyar képzőművészeti élet titokzatos alakja. Csendes személyisége ellenére az 1970-es évek óta 2008-ban bekövetkezett haláláig nagy hatást gyakorolt pályatársaira művészként, szervezőként, tanárként egyaránt. 1972-1976 között járt a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, mestere Sarkantyu Simon volt. Már a főiskolai évei alatt tagja volt a “Rózsa kör”-nek, és a későbbiekben is aktívan részt vett a magyar képzőművészet alternatív csoportjainak tevékenységében, mint például a Mini Galéria és a Rabinec csoport.

Tolvaly Ernõ: Madár és zöld angyal

Tolvaly Ernõ: Madár és zöld angyal

Munkáiban a festészetet és annak alapkérdéseit állította vizsgálódásának középpontjába. Bár több műfajban is alkotott, festményei mellett akciókat, fotókat, objekteket, installációkat is készített, ezek közös szellemi bázisa a képalkotás, a látvány, a szín, a tükröződés és az érzékelés iránti folyamatos érdeklődés volt. Műfaji sokszínűsége híven tükrözi kíváncsi, kutató személyiségét és humorérzékét is. Késői műveiben korokon, stílusokon átjárva virtuóz technikával újrafestette a nagy elődöket (például Cézanne, Monet), belehelyezkedve azok képalkotási tevékenységébe.
A tárlat létrehozásához a művész közeli barátja, alkotótársa, Lengyel András járult hozzá a komplex szellemi hagyaték értelmezésével, illetve kutatásaival Sáránszki Péter és Forián Szabó Noémi gazdagította az anyagot. A kutatás során feltárt archív dokumentumok egészítik ki a műalkotások által létrehozott értelmezési mezőt, egyúttal betekintést adnak a hetvenes és nyolcvanas évek hazai művészeti életébe.
A retrospektív kiállítás – melynek gerincét a művész hagyatékát gondozó Monogram Alapítvány bocsátotta rendelkezésünkre – a főbb tartalmi ívek mentén bemutatja az életmű minden szakaszát. A Ludwig Múzeum vállalkozása új megvilágításba helyezi az életművet, hiszen ehhez hasonló nagyszabású, a művész pályáját több szempontból bemutató kiállítás nem valósult meg Tolvaly Ernő életében.
A kiállítás kurátora: Üveges Krisztina
A kiállítás létrehozásában közreműködtek: Forián Szabó Noémi, Lengyel András, Monogram Alapítvány, Sáránszki Péter

Cikkszöveg forrása és további izgalmak: ludwigmuseum.hu

Megosztandó gondolatok
Hétrevaló
A művelt ember járatja a Hétrevalót!

Rovatok