Opera video rulez

Amikor sok szimbólummal vagy reminiszcenciával találkozunk, mindig reméljük, hogy csak annyiban kötődik a jelenhez, amennyiben érint, illetve nem érint bennünket és fordítva...

opera

Megosztandó gondolatok
Hétrevaló
A művelt ember járatja a Hétrevalót!

Rovatok